Teknoloji odaklı sanayi hamlesi Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın uygulama esasları ve desteklenecek makine sektörü ürün listesini belirleyen iki tebliğ, 18 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesinde, pnömatik motorlar, soğutma cihazları için kompresörler, ısı değiştiriciler, kendinden hareketli forkliftler, asansörler, elevatör-konveyörler, sayısal kontrollü torna tezgahları, metal işleyen makineler, plastik ekstrüzyon makineleri, sınai robotların da aralarında olduğu çok sayıda ürün yer aldı.

Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir.

Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması
hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek
teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin
artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MAKİNE SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ YAYIMLANDI

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu
20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu
3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27),
Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan
veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen
ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi,
yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi
kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün
kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

Program Uygulama Esasları Tebliği (PDF)

Kaynak:SANAYİ BAKANLIĞI

Destek: Bİ HİBE